Pančevo

Pančevo (mađ. Pancsova, nem. Pantschowa, svk. Pánčevo, rum. Panciova) je grad koji se nalazi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, u Republici Srbiji. Nalazi se na obalama Tamiša i Dunava, u južnom delu Banata i ono je administrativno sedište grada Pančeva, kao i Južnobanatskog upravnog okruga.

Pančevo je četvrti grad u Vojvodini po broju stanovnika. Prema konačnim rezultatima popisa stanovništva iz 2011. godine, u Pančevu živi 76.203 stanovnika, a na teritoriji grada Pančeva 123.414 stanovnika.

Pančevo se nalazi na 77 m nadmorske visine, i to na koordinatama 44°54′ severno i 20°40′ istočno. Nalazi se 18 kilometara severoistočno od Beograda, glavnog grada Republike Srbije, na ušću Tamiša u Dunav. Teritorija Pančeva se smatra jednom od najtoplijih područja Vojvodine, sa prosečnom godišnjom temperaturom od 11,3°C i sa više od 100 sunčanih dana tokom godine. Prosečna godišnja vrednost za relativnu vlažnost vazduha je 77%. Padavine su najveće na kraju proleća, početkom leta, krajem jeseni i početkom zime. Prosečna količina padavina tokom godine iznosi oko 643 mm.

Pančevo pripada prostoru umereno kontinentalne klime, sa četiri godišnja doba, koju karakterišu duga i topla leta i jeseni, blage zime i kratka proleća. Posebnu specifičnost klime predstavlja košava, jak i suv vetar koji traje i do tri nedelje. Pored košave, dosta su zastupljeni i jugozapadni, zapadni i severni vetrovi. Broj vetrovitih dana tokom godine je 45, a najveća vlažnost vazduha je tokom meseci sa najnižom temperaturom (novembar, decembar, januar i februar).

Podelite ovaj tekst ako vam se sviđа: